CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Hoạt động của bệnh viện

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA “CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU” GIAI ĐOẠN 2019 - 2024

Chiều ngày 17/4/2024, Hội cựu chiến binh (CCB) Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn (BVĐK) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024; Phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện giai đoạn 2024 – 2029. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Thuần – Uỷ viên BCH Hội Cựu chiến binh tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh.

Trong 5 năm qua, cán bộ, hội viên CCB Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình công tác đề ra, đặc biệt là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; chất lượng tổ chức hội và hội viên ngày càng được nâng lên.

Hiện nay, Hội CCB Bệnh viện có 20 hội viên. Thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, các cán bộ, hội viên, cựu chiến binh trong Bệnh viện đã phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực học tập, thi đua có hiệu quả các phong trào yêu nước do cấp trên và đơn vị phát động. Hội viên Hội CCB đã tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn và công tác nghiên cứu khoa học của Bệnh viện và đạt được nhiều thành tích. Cùng với đó, Hội đã tích cực tham gia tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; tuyên truyền hội viên CCB và nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong 5 năm qua, Hội đều đạt trong sạch vững mạnh, 100% cán bộ, hội viên đạt “Cựu chiến binh gương mẫu”, nhiều gia đình hội viên CCB đạt gia đình văn hoá. Trong giai đoạn 2019 – 2024, Hội có 06 lượt hội viên được các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị tặng bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Thuần – Uỷ viên BCH Hội Cựu chiến binh tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao những kết quả Hội CCB BVĐK đạt được trong phong trào “Hội cựu chiến binh gương mẫu”. Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đình Thuần đề nghị Hội CCB BVĐK tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong tổ chức hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi đua hàng năm.

Hội nghị cũng đã thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh với 4 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Hội nghị đã phát động phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2024 – 2029.

Video nổi bật

Hệ thống nhận diện thương hiệu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn