CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

ThS. CNTT. Lâm An Biên, Trưởng phòng.

            Phòng Công nghệ thông tin được thành lập từ tháng 3 năm 2019. Phòng Công nghệ thông tin có chức năng quản lý, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bệnh viện.

Tổ chức:

Tống số viên chức:: 08.

Lânh đạo phòng: 01 trưởng phòng.

Trình độ học vấn 2 thạc sỹ, 5 kỹ sư CNTT, 01 cử nhân kinh tế.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của Bệnh viện;

- Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho Bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt;

- Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Bệnh viện cho viên chức, người lao động của Bệnh viện;

- Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và với cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của Bệnh viện;

- Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bệnh viện.

Phòng Công nghệ thông tin được chia thành 2 bộ phận, gồm:

- Tổ Kỹ thuật: phụ trách kỹ thuật hạ tầng mạng: quản trị, an ninh mạng, quản lý trang thiết bị tin học: máy tính, máy chủ...; quản lý bảo trì sửa chữa.

- Tổ Phần mềm: phụ trách phát triển phần mềm ứng dụng: quản trị cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống, lập trình xây dựng phần mềm, tích hợp dữ liệu. Quản trị website, internet, email và hành chính: phối hợp với Ban biên tập phụ trách quản trị, duy trì và phát triển website bệnh viện. lưu trữ, công tác văn phòng, chấm công, đào tạo tin học, quản lý tài sản thiết bị của phòng.

Trong thời Các nội dung sẽ được triển khai trong thời gian tới: Tin học hóa các công việc chuyên môn của cơ quan, Số hóa toàn bộ toàn bộ hồ sơ bệnh án tiến tới Bệnh viện thông minh, Hồ sơ bệnh án điện tử nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí, đem lại lợi ích cho nhân viên y tế và người bệnh.