CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế (VT - TTBYT) được tách tổ sửa chữa thiết bị y tế thuộc Phòng tổ chức hành chính từ năm 2001. Hiện tại, nhân lực phòng là 17 cán bộ:

- Cơ cấu gồm: 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và 03 tổ trưởng phụ trách chuyên môn.

- Trình độ chuyên môn:

                        + Sau đại học: 03

                        + Đại học: 06

                        + Cao đẳng, khác: 08

Trưởng phòng: Kỹ sư Bùi Mạnh Ước

 

Phó trưởng phòng: Dược sỹ CKI Hoàng Bích Thủy

Phòng VT - TTBYT là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác vật tư y tế, hóa chất, oxy, trang thiết bị trong Bệnh viện.

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế :

  • Căn cứ kế hoạch chung của Bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong Bệnh viện trình giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất theo kế hoạch được duyệt.
  • Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước.
  • Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời.
  • Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của giám đốc bệnh viện.
  • Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.
  • Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.
  • Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc.
  • Tổ chức học tập cho các thành viên trong bệnh viện hoặc các bệnh viện tuyến dưới học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.

Trong thời gian tới, phòng có định hướng:

- Đáp ứng vật tư thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch và theo nhu cầu đột xuất của các khoa trong toàn Bệnh viện.

- Nâng cao hợp tác phát triển kỹ thuật trong khối Vật tư - thiết bị y tế của các bệnh viện tuyến Trung ương.

- Tiếp tục hoàn thiện việc trang bị các dụng cụ hiện đại phục vụ cho việc sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị y tế, tiến tới bảo dưỡng, sửa chữa được nhiều hơn nữa các sự cố của TTB máy Y tế hiện đại, phục vụ kịp thời cho công tác điều trị bệnh nhân.

- Hoàn thiện quản lý trang thiết bị và vật tư y tế trên mạng VNPTHIS trong bệnh viện. 

- Đào tạo thêm nhân lực có trình độ từ Cao đẳng, đại học trở lên để dần thực hiện việc quản lý, sủa chữa, bảo dưỡng chuyên sâu cho một số thiết bị công nghệ cao.