CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ

STT Thư mời báo giá Xem Tải tài liệu Ngày đăng
1 Thư mời thẩm định giá khí y tế Xem Tải về (2.22 MB) 22/03/2023
2 Thư mời thẩm định giá kìm gắp di vật, kìm sinh thiết Xem Tải về (1.2 MB) 07/03/2023
3 Thư mời thẩm định giá hóa chất xét nghiệm Xem Tải về (3.58 MB) 02/03/2023
4 Thư mời thẩm định giá thuê hệ thống phần mềm khám chữa bệnh từ xa Xem Tải về (6.18 MB) 17/01/2023
5 Thư mời thẩm định giá thuê hệ thống phần mềm khám chữa bệnh từ xa Xem Tải về (6.18 MB) 17/01/2023
6 Thẩm định giá quan trắc môi trường Xem Tải về (627.95 KB) 07/12/2022
7 Thư mời thẩm định giá vật tư trang thiết bị y tế Xem Tải về (3.04 MB) 20/10/2022
8 Thư mời thẩm định giá VT máy lọc nước RO Xem Tải về (623.08 KB) 23/09/2022
9 Thư mời thẩm định giá HCXN,HH,SHVS Xem Tải về (3.8 MB) 30/08/2022
10 Thư mời thẩm định giá sửa chữa máy tán sỏi Xem Tải về (677.62 KB) 22/08/2022
11 Thư mời thẩm định giá bảo trì, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động và bơm chữa cháy Diezen Xem Tải về (679.88 KB) 08/08/2022
12 Thư mời thẩm định giá in giấy tờ sổ sách chuyên môn Xem Tải về (2.25 MB) 20/07/2022
13 Thư mời thẩm định giá thuê dịch vụ giặt là đồ vải y tế Xem Tải về (338.82 KB) 20/07/2022