CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Kiểm soát nhiễm khuẩn có vai trò rất quan trọng trong khám, chữa bệnh. Kiểm soát nhiễm khuẩn tốt giúp làm giảm tỉ lệ tử vong và giảm thời gian nằm viện. Nhận thức được tầm quan trọng đó, những năm qua Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc và điều trị.

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn được thành lập năm 2002 tiền thân là khoa Hấp sấy dụng cụ và giặt là. Sau một chặng đường hình thành và phát triển Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đã đạt được những thành tựu đáng kể, đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Hiện nay, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có 20 cán bộ.

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có chức năng nhiệm vụ:

- Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, phối hợp với các khoa, phòng có liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện.

- Cung cấp toàn bộ dụng cụ y tế và toan áo, đồ vải đã được tiệt khuẩn cho hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

- Giám sát phân loại, thu gom và quản lý chất thải rắn y tế trong toàn bệnh viện.

- Nghiên cứu khoa học về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Tập huấn về KSNK cho nhân viên y tế trong bệnh viện.

Hoạt động chuyên môn:

-  Khoa KSNK hiện tại cung cấp toàn bộ đồ vải, dụng cụ vô khuẩn cho toàn viện.

- Thực hiện tốt giám sát kiểm tra và thực hiện công tác quản lý chất thải y tế trong toàn viện.

- Chuẩn hóa và xây dựng các quy trình Kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Tập huấn kiến thức cơ bản về Kiểm soát nhiễm khuẩn cho cán bộ viên chức trong bệnh viện.

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao, nhiều năm liền Khoa được nhận giấy khen của Sở Y tế.

Định hướng phát triển:

- Tiếp tục xây dựng các quy định, quy trình trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn theo hướng dẫn của Bộ y tế và phù hợp với điều kiện thực tế của bệnh viện.

- Tăng cường công tác giám sát và kiểm tra về kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Giám sát, phát hiện và theo dõi các ca nhiễm khuẩn bệnh viện, kịp thời đưa ra các biện pháp can thiệp.