CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Nhập vào tên văn bản
Số/Quyết định Ngày quyết định Xem Tải về Ngày Gửi
25/06/2024 Quyết định giá thuê hội trường 25/06/2024 - 11:14
Ban hành kèm theo Công văn số 2528 - CV/BTGTU, ngày 19/6/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 22/09/2020 ĐỀ CƯƠNG Tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 22/09/2020 - 08:32
1978/SYT-VP 17/12/2019 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 30 năm Ngày Truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam 17/12/2019 - 08:39
1979/SYT-VP 17/12/2019 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Quân tình nguyện và Truyền thống Chuyên gia Việt Nam tại Lào 17/12/2019 - 08:33
186/KCB-NV 13/02/2018 Thông tư 186 về việc thực hiện Thông tư số 51/2017/TT-BYT về hướng dẫn phòng, chẩn đoán, xử trí phản vệ 26/02/2018 - 09:17
56/2017/TT-BYT 29/12/2017 Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế 22/02/2018 - 07:56
477/QyĐ-BVĐK 27/10/2016 Quy định về giao tiếp ứng xử cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên 28/10/2016 - 14:51