CẤP CỨU (24/24):
02053.898.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Dự toán ngân sách được giao

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Mã biểu mẫu Số/Quyết định Ngày công bố Tải tài liệu
1 DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2021 11/05/2021 Tải về (104 KB)
2 QUYẾT ĐỊNH Công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 cho các đơn vị thuộc Sở Y tế, kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn 2021 11/05/2021 Tải về (20.83 KB)
3 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2021 09/04/2021 Tải về (104 KB)
4 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2021 07/01/2021 Tải về (103.5 KB)
5 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH BỔ SUNG NĂM 2020 2020 30/11/2020 Tải về (2.47 MB)
6 DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH BỔ SUNG NĂM 2020 2020 30/11/2020 Tải về (98 KB)
7 QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH BỔ SUNG NĂM 2020 2020 30/11/2020 Tải về (15.15 KB)
8 DỰ TOÁN THU - CHI GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 2020 30/11/2020 Tải về (98 KB)
9 QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 2020 30/11/2020 Tải về (15.36 KB)
10 QUYẾT ĐỊNH 368a CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH BỔ SUNG NĂM 2020 2020 21/05/2020 Tải về (2.37 MB)
11 QUYẾT ĐỊNH 730 CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH BỔ SUNG NĂM 2020 2020 21/05/2020 Tải về (2.38 MB)
12 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn 2020 07/01/2020 Tải về (15.2 KB)
13 DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2020 07/01/2020 Tải về (97.5 KB)