CẤP CỨU (24/24):
02053.898.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Dự toán ngân sách được giao

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Mã biểu mẫu Số/Quyết định Ngày công bố Tải tài liệu
1 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2021 26/11/2021 Tải về (104 KB)
2 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn 2021 26/11/2021 Tải về (15.67 KB)
3 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2021 30/07/2021 Tải về (104 KB)
4 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2021 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn 2021 30/07/2021 Tải về (15.37 KB)
5 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2021 11/06/2021 Tải về (104 KB)
6 CÔNG KHAI BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2021 2021 11/06/2021 Tải về (20.71 KB)
7 DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2021 11/05/2021 Tải về (104 KB)
8 QUYẾT ĐỊNH Công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 cho các đơn vị thuộc Sở Y tế, kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn 2021 11/05/2021 Tải về (20.83 KB)
9 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2021 09/04/2021 Tải về (104 KB)
10 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 cho các đơn vị thuộc Sở Y tế, kinh phí xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng nguy cơ theo chỉ đạo của Bộ Y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn 2021 09/04/2021 Tải về (20.65 KB)
11 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2021 07/01/2021 Tải về (104 KB)
12 CÔNG KHAI BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH, KINH PHÍ THỰC HIỆN HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH, ĐÀO TẠO VÀ CHÍNH SÁCH THU HÚT NĂM 2020 2021 07/01/2021 Tải về (20.57 KB)
13 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2021 07/01/2021 Tải về (103.5 KB)
14 CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021 2021 07/01/2021 Tải về (15.6 KB)
15 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH BỔ SUNG NĂM 2020 2020 30/11/2020 Tải về (2.47 MB)
16 DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH BỔ SUNG NĂM 2020 2020 30/11/2020 Tải về (98 KB)
17 QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH BỔ SUNG NĂM 2020 2020 30/11/2020 Tải về (15.15 KB)
18 DỰ TOÁN THU - CHI GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 2020 30/11/2020 Tải về (98 KB)
19 QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 2020 30/11/2020 Tải về (15.36 KB)
20 QUYẾT ĐỊNH 368a CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH BỔ SUNG NĂM 2020 2020 21/05/2020 Tải về (2.37 MB)
21 QUYẾT ĐỊNH 730 CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH BỔ SUNG NĂM 2020 2020 21/05/2020 Tải về (2.38 MB)
22 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn 2020 07/01/2020 Tải về (15.2 KB)
23 DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2020 07/01/2020 Tải về (97.5 KB)