CẤP CỨU (24/24):
02053.898.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Dự toán ngân sách được giao

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Mã biểu mẫu Số/Quyết định Ngày công bố Tải tài liệu
1 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn 2020 07/01/2020 Tải về (15.2 KB)
2 DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2020 07/01/2020 Tải về (97.5 KB)