CẤP CỨU (24/24):
02053.898.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân là khoa ra đời muộn hơn các khoa lâm sàng khác, được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Ở quy mô tuyến tỉnh, khoa chủ yếu điều trị triệu chứng, chăm sóc giảm nhẹ, hóa trị liệu, làm một số thủ thuật như chọc dịch màng phổi, chọc dịch ổ bụng. 

Nhân lực của khoa có 11 cán bộ, trong đó có 02 bác sĩ, 08 điều dưỡng, 01 hộ lý

 

Trưởng khoa BSCKII. Bế Thái Hưng

 

Phó khoa BSCKI. Lăng Văn Lâm     

 

Điều dưỡng trưởng CN. Lộc Thị Nhớ