CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Nhóm công khai ngân sách: 
Dự toán ngân sách được giao
Tên báo cáo tài chính: 

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước bổ sung (lần 1) năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

Năm báo cáo: 
2022
Ngày quyết định: 
Thứ năm, Tháng 4 28, 2022