CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Nhóm công khai ngân sách: 
Dự toán ngân sách được giao
Tên báo cáo tài chính: 

QUYẾT ĐỊNH 730 CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH BỔ SUNG NĂM 2020

Năm báo cáo: 
2020
Ngày quyết định: 
Thứ năm, Tháng 5 21, 2020