CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Nhóm công khai ngân sách: 
Dự toán ngân sách được giao
Tên báo cáo tài chính: 

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

Năm báo cáo: 
2022
Ngày quyết định: 
Thứ năm, Tháng 12 1, 2022