CẤP CỨU (24/24):
02053.898.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) được thành lập ngày 10/2/2002  với tiền thân từ khoa hấp sấy dụng cụ và giặt là. Khoa KSNK được giao nhiệm vụ:

Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, khử khuẩn tiệt khuẩn y dụng cụ và vật tư tiêu hao cho các khoa trong bệnh viện.

- Sản xuất vật tư tiêu hao.

- Giặt và cung cấp đồ vải cho người bệnh trong toàn bệnh viện.

- Tập huấn về KSNK cho nhân viên trong Bệnh viện. 

Nhân lực của khoa có 20 cán bộ.

 

Trưởng khoa CN. Vi Thị Trường

 

Phó khoa CN. Phạm Hùng Tuấn 

 

Điều dưỡng trưởng Hoàng Thị Bưởi

Năm 2016 khoa đã thực hiện tiệt khuẩn tập trung các y dụng cụ, vật tư tiêu hao (VTTH) cho các khoa trong Bệnh viện. Khoa đáp ứng đầy đủ dụng cụ, VTTH vô khuẩn, phụ vụ cho công tác chuyên môn. Người bệnh được cung cấp đồ vải sạch đến tận khoa điều trị.