CẤP CỨU (24/24):
02053.898.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Phòng Điều dưỡng được thành lập tháng 10/1990, là một trong những phòng tham mưu, được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám Đốc (có 01 Phó Giám Đốc chỉ đạo trực tiếp hoạt động Điều dưỡng), tổ chức điều hành toàn bộ ĐD/HS/KTV và hoạt động chăm sóc người bệnh trong toàn Bệnh viện.

Phòng Điều dưỡng có nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

- Xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của Bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

- Đôn đốc, kiểm tra Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên, Kỹ thuật viên, Hộ lý và Y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn.

- Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định.

- Triển khai truyền thông– Tư vấn giáo dục sức khỏe trực tiếp tới người bệnh và gia đình người bênh tại các cuộc họp hội đồng người bệnh cấp khoa, triển khai  góc truyền thông về dinh dưỡng tại tất cả các khoa trong Bệnh viện.

Phòng Điều dưỡng được UBND tỉnh trao tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2013; giấy khen của Sở Y tế năm 2014, 2015. Năm 2016 Sở Y tế tặng Giấy khen trong phong trào triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế  hướng tới sự hài lòng của người bệnh".

Trong thời gian tới, Phòng Điều dưỡng sẽ triển khai:

- Củng cố chất lượng chăm sóc và phục vụ người bệnh theo 83 tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng người bệnh và thân nhân người bệnh.

- Tổ chức huấn luyện đào tạo hiệu quả đội ngũ ĐD/HS/KTV nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành quy trình kỹ thuật.

- Thay  đổi  phong  cách, thái  độ  phục  vụ, giao tiếp ứng xử, chuẩn đạo đức nghề nghiệp cho  Điều  dưỡng,  Hộ sinh, Kỹ  thuật  viên,  xây  dựng  hình  ảnh  người điều dưỡng năng động, lịch  sự, linh  hoạt  và chuyên nghiệp. Phát  huy chức  năng độc  lập trong chăm  sóc  người bệnh.

- Lập kế hoạch áp dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh, đổi mới phương thức quản lý chất lượng và đánh giá chất lượng các dịch vụ chăm sóc y tế, có bộ công cụ để giám sát và đánh giá thường quy các chỉ số chất lượng chăm sóc người bệnh. (Áp 8 tiêu chí và 126 tiêu chí thành phần của ĐD)

- Xây dựng bộ tài liệu Truyền thông- GDSK cho người bệnh trong toàn Bệnh viện. Thực hiện tư vấn GDSK cho người bệnh một cách thường xuyen và tự giác.

- Mở rộng và tăng cường mối quan hệ với các Bệnh viện trong và ngoài tỉnh nhằm quảng bá thương hiệu của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Lạng Sơn tạo điều kiện cho điều dưỡng có cơ hội giao lưu, học tập và chia sẻ kinh nghiệm.