CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Quyết toán ngân sách được phê duyệt

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Mã biểu mẫu Số/Quyết định Ngày công bố Tải tài liệu
1 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 2023 27/04/2023 Tải về (41.5 KB)
2 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn 2023 27/04/2023 Tải về (63.5 KB)
3 Quyết định V/v công bố quyết toán ngân sách năm 2021 của Bệnh viện 2022 13/07/2022 Tải về (40.5 KB)
4 Quyết định V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Bệnh viện 2022 853/QĐ-BVĐK 13/07/2022 Tải về (63.5 KB)
5 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 2021 11/05/2021 Tải về (109 KB)
6 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020 2021 11/05/2021 Tải về (20.32 KB)
7 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 2021 11/05/2021 Tải về (108.5 KB)
8 CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019 2021 11/05/2021 Tải về (20.21 KB)
9 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn 2020 17/08/2020 Tải về (20.25 KB)
10 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 2020 17/08/2020 Tải về (108.5 KB)
11 CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019 2020 24/07/2020 Tải về (20.25 KB)
12 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 2020 24/07/2020 Tải về (108.5 KB)
13 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 2019 17/05/2019 Tải về (102.5 KB)
14 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 2019 17/05/2019 Tải về (15.28 KB)