CẤP CỨU (24/24):
02053.898.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Quyết toán ngân sách được phê duyệt

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Mã biểu mẫu Số/Quyết định Ngày công bố Tải tài liệu
1 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 2019 17/05/2019 Tải về (102.5 KB)
2 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 2019 17/05/2019 Tải về (15.28 KB)