CẤP CỨU (24/24):
02053.898.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Khoa Da liễu được tách ra từ khoa Truyền nhiễm từ 01/04/2012. Khoa gồm có 10 cán bộ, trong đó có 3 bác sĩ, 7 điều dưỡng.

Trưởng khoa BSCKI. Mông Tuấn Hùng

Điều dưỡng trưởng Đoàn Thị Thúy

Khoa Da liễu có chức năng, nhiệm vụ:

- Tổ chức khám ,điều trị  và chăm sóc sức khỏe cho người mắc bệnh lý về da như: viêm da dị ứng, viêm da cơ địa, trứng cá, eczema…

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục sức khỏe tại khoa cho người bệnh và người nhà.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng kiến cho các đối tượng sinh viên, học sinh trường cao Đắng y tế Lạng Sơn ,cán bộ y tế theo sự phân công của Ban giám đốc.

- Tổ chức công tác hành chính, thống kê, báo cáo số liệu, lưu trữ tài liệu hồ sơ theo quy định; thực hiện chế độ, quy chế công tác chuyên môn do Bộ Y tế quy định.

Hàng năm, khoa luôn được nhận giấy khen của Sở Y tế hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong thời gian, Khoa Da liễu sẽ phát triển các kỹ thuật một số thủ thuật chuyên ngành theo thông tư 43 nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2 và Plasma.Tiếp tục liên hệ với Viện Da liễu Quốc Gia cử Bác sĩ và Điều dưỡng đi học các lớp ngắn hạn về chăm sóc da, sử dụng Laser trong chăm sóc da, để không ngừng đáp ứng nhu cầu khám chữ bệnh ngày càng cao của nhân dân trong tỉnh.

Tập thể khoa Da liễu