CẤP CỨU (24/24):
02053.898.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT

Nội dung Xem Tải tài liệu
Bảng giá các DV PT,TT (Ung thư) Xem Tải về (58.5 KB)
Bảng giá các DV PT,TT (Tim mạch - Lồng ngực) Xem Tải về (52 KB)
Bảng giá các DV PT,TT (Tiêu hóa - Bụng) Xem Tải về (86 KB)
Bảng giá các DV PT,TT (Tiết niệu - Sinh dục) Xem Tải về (80 KB)
Bảng giá các DV PT,TT (Thần kinh sọ não) Xem Tải về (43 KB)
Bảng giá các DV PT,TT (Tạo hình) Xem Tải về (13.88 KB)
Bảng giá các DV PT,TT (Nhi) Xem Tải về (19.49 KB)
Bảng giá các DV PT,TT (Laser) Xem Tải về (12.78 KB)
Bảng giá các DV PT,TT (Lao và bệnh phổi) Xem Tải về (39.5 KB)
Bảng giá các DV PT,TT (HSCC-Gây mê HS-Lọc máu) Xem Tải về (14.04 KB)
Bảng giá các DV PT,TT (Giải phẫu bệnh) Xem Tải về (11.76 KB)
Bảng giá các DV PT,TT (Da liễu) Xem Tải về (11.52 KB)
Bảng giá các DV PT,TT (Cơ xương khớp) Xem Tải về (13.26 KB)
Bảng giá các DV PT,TT (Chấn thương - Chỉnh hình) Xem Tải về (23.56 KB)
Bảng giá các DV PT,TT (Chẩn đoán hình ảnh) Xem Tải về (13.29 KB)
Bảng giá các DV PT,TT (Bỏng) Xem Tải về (14.17 KB)
Bảng giá các DV PT,TT (Gan - Mật - Tụy) Xem Tải về (64 KB)
Bảng giá khám bệnh và kiểm tra sức khỏe Xem Tải về (30.5 KB)
Bảng giá giường bệnh Xem Tải về (38 KB)
Bảng giá các DV Xét nghiệm Xem Tải về (144.5 KB)
Bảng giá các DV kỹ thuật (Y học dân tộc - PHCN) Xem Tải về (79 KB)
Bảng giá các DV kỹ thuật (Thăm dò chức năng) Xem Tải về (32.5 KB)
Bảng giá các DV kỹ thuật (Tai - Mũi - Họng) Xem Tải về (18.8 KB)
Bảng giá các DV kỹ thuật (Siêu âm, chụp x-quang) Xem Tải về (94 KB)
Bảng giá các DV kỹ thuật (Sản phụ khoa) Xem Tải về (102 KB)
Bảng giá các DV kỹ thuật (Răng - Hàm - Mặt) Xem Tải về (154.5 KB)
Bảng giá các DV kỹ thuật (Nội soi) Xem Tải về (18.48 KB)
Bảng giá các DV kỹ thuật (Ngoại khoa) Xem Tải về (110 KB)
Bảng giá các DV kỹ thuật chuyên khoa Mắt Xem Tải về (116.5 KB)