CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Nhóm công khai ngân sách: 
Dự toán ngân sách được giao
Tên báo cáo tài chính: 

QUYẾT ĐỊNH Công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 cho các đơn vị thuộc Sở Y tế, kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn

Năm báo cáo: 
2021
Ngày quyết định: 
Thứ ba, Tháng 5 11, 2021