CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Phòng Công tác xã hội được thành lập ngày 06/06/2017, trên cơ sở tách từ Phòng Kế hoạch tổng hợp.

Tổng số nhân lực của phòng là 7:

- 1 cử nhân Điều dưỡng

- 1 cử nhân Y tế công cộng

- 1 cử nhân Xã hội học

- 1 cử nhân Báo chí

- 1 cử nhân Quan hệ công chúng

- 2 Điều dưỡng

Phòng Công tác xã hội được chia thành 2 bộ phận: Tổ Hỗ trợ người bệnh, Tổ Thông tin - Truyền thông.

 

Phó trưởng Phòng  - Cử nhân Phạm Lan Anh

Nhiệm vụ Phòng Công tác xã hội: 

*Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là người bệnh), bao gồm:

- Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa Khám bệnh.

- Tổ chức hỏi thăm người bệnh và người nhà người bệnh để năm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện.

- Hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động công tác xã hội cho người bệnh là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, bạo lực giới, tai nạn, thảm họa nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh: Hỗ trợ về tâm lý, xã hội, tư vấn về pháp lý, giám định pháp y, pháp y tâm thần và các dịch vụ phù hợp khác.

- Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh.

- Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện; Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có).

- Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của Bệnh viện;

*Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

- Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

- Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo.

- Cập nhật và tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động của bệnh viện cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh.

- Tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý của Bệnh viện.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp cho nhân viên y tế và người bệnh.

- Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

*Hỗ trợ nhân viên y tế:

- Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị.

- Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.

*Đào tạo, bồi dưỡng:

Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội.

- Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên Bệnh viện; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội.

*Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của Bệnh viện.

*Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của Bệnh viện tại cộng đồng (nếu có).

Hoạt động chuyên môn:

- Tiếp nhận ý kiến, giải đáp những thắc mắc của người bệnh và gia đình người bệnh về các chương trình chính sách xã hội như Bảo hiểm y tế, về chuyển tuyến, quy trình khám chữa bệnh...

- Cung cấp thông tin, tư vấn về các dịch vụ y tế kết hợp với truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và gia đình người bệnh.

- Là đầu mối của Bệnh viện vận động tài trợ về kinh phí, vật chất từ các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

- Quản lý hoạt động của các nhóm từ thiện trong Bệnh viện.

- Hỗ trợ Bệnh viện phát triển hoạt động truyền thông nội bộ như: tổ chức sự kiện, hội nghị, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, tọa đàm...

- Quảng bá tuyên truyền hình ảnh của Bệnh viện với cộng đồng và xã hội theo quy định của Bệnh viện. Quản trị web và các kênh thông tin khác của Bệnh viện.

- Hỗ trợ tâm lý, động viên, chia sẻ với người bệnh và nhân viên y tế khi có vấn đề về tâm lý xã hội ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn.

Phương hướng phát triển

Trong thời gian tới, phòng sẽ tập trung thực hiện và nâng cao công tác xã hội trong Bệnh viện, đảm bảo công tác hỗ trợ người bệnh; tạo dựng mối quan hệ hài hòa giữa tinh thần và thể chất của người bệnh, giữa người bệnh với người thân, giữa người bệnh với những người xung quanh và với nhân viên y tế. Đẩy mạnh xây dựng, quảng bá hình ảnh Bệnh viện Văn minh - Thân thiện - Hiện đại trong lòng người bệnh và nhân dân.

Tập thể phòng Công tác xã hội