CẤP CỨU (24/24):
02053.898.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Phòng Công tác xã hội được thành lập ngày 06/06/2017, trên cơ sở tách từ Phòng Kế hoạch tổng hợp.

Tổng số nhân lực của phòng là 9, trong đó có 3 điều dưỡng, 1 hộ sinh trung cấp, 1 nhân viên phục vụ và 4 cử nhân, chia làm 3 tổ: Tổ Hỗ trợ người bệnh, Tổ Truyền thông và Tổ Tâm lý - Xã hội học.

Tập thể phòng Công tác xã hội

Hoạt động chuyên môn

- Tiếp nhận ý kiến, giải đáp những thắc mắc của người bệnh và gia đình người bệnh về các chương trình chính sách xã hội như Bảo hiểm y tế, về chuyển tuyến, quy trình khám chữa bệnh...

- Cung cấp thông tin, tư vấn về các dịch vụ y tế kết hợp với truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và gia đình người bệnh.

- Là đầu mối của Bệnh viện vận động tài trợ về kinh phí, vật chất từ các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

- Quản lý hoạt động của các nhóm từ thiện trong Bệnh viện.

- Hỗ trợ Bệnh viện phát triển hoạt động truyền thông nội bộ như: tổ chức sự kiện, hội nghị, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, tọa đàm...

- Quảng bá tuyên truyền hình ảnh của Bệnh viện với cộng đồng và xã hội theo quy định của Bệnh viện. Quản trị web và các kênh thông tin khác của Bệnh viện.

- Hỗ trợ tâm lý, động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vấn đề về tâm lý xã hội ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn. (Chi tiết tại: http://bvdklangson.com.vn/y-hoc-thuong-thuc/nhung-dieu-can-biet-ve-hoat-dong-ho-tro-tam-ly.html)

Phương hướng phát triển

Trong thời gian tới, phòng sẽ tập trung thực hiện và nâng cao công tác xã hội trong Bệnh viện, đảm bảo công tác hỗ trợ người bệnh; tạo dựng mối quan hệ hài hòa giữa tinh thần và thể chất của người bệnh, giữa người bệnh với người thân, giữa người bệnh với những người xung quanh và với nhân viên y tế.