CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Nhóm công khai ngân sách: 
Dự toán ngân sách được giao
Tên báo cáo tài chính: 

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước bổ sung năm 2021 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

Năm báo cáo: 
2021
Ngày quyết định: 
Thứ ba, Tháng 12 7, 2021