CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Địa chỉ: thôn Đại Sơn - xã Hợp Thành - huyện Cao Lộc - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.870.039 - FAX: 02053.710.556 - Email: bvdakhoa@langson.gov.vn