CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Nhóm công khai ngân sách: 
Dự toán ngân sách được giao
Tên báo cáo tài chính: 

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 cho các đơn vị thuộc Sở Y tế, kinh phí xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng nguy cơ theo chỉ đạo của Bộ Y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn

Năm báo cáo: 
2021
Ngày quyết định: 
Thứ sáu, Tháng 4 9, 2021