CẤP CỨU (24/24):
02053.898.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Bác sĩ Phan Thanh Huy - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện