CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ

STT Thư mời báo giá Xem Tải tài liệu Ngày đăng
1 Thư mời thẩm định giá bóng CT scaner Xem Tải về (653.2 KB) 30/06/2023
2 Thư mời thẩm định giá hóa chất vi sinh Xem Tải về (4.72 MB) 30/06/2023
3 Thư mời thẩm định giá sinh phẩm sinh học phân tử Xem Tải về (3.59 MB) 30/06/2023
4 thư mời thẩm định giá hóa chất xét nghiệm huyết học Xem Tải về (3.9 MB) 28/06/2023
5 Thư mời thẩm định giá hóa chất xét nghiệm, SPYT, máy HBA1C, máy điện giải Xem Tải về (7.98 MB) 23/06/2023
6 Thư mời thẩm định giá dụng cụ y tế Xem Tải về (2.43 MB) 14/06/2023
7 Thư mời thẩm định giá hóa chất xét nghiệm khí máu, nước tiểu Xem Tải về (3.32 MB) 08/06/2023
8 Thư mời thẩm định giá hóa chất xét nghiệm Xem Tải về (5.71 MB) 06/06/2023
9 Thư mời thẩm định giá thi công công trình trạm đo đếm điện 22 KV Xem Tải về (3 MB) 18/05/2023
10 Thư mời thẩm định giá thiết bị tin học Xem Tải về (3.88 MB) 26/04/2023
11 Thư mời thẩm định giá linh kiện thay thê hệ thống chụp Xquang kỹ thuật số Xem Tải về (4.06 MB) 26/04/2023
12 thư mời thẩm định giá đồ vải y tế Xem Tải về (3.2 MB) 19/04/2023
13 Thư mời thẩm định giá thiết bị hấp tiệt trùng Xem Tải về (3.61 MB) 19/04/2023
14 Thư mời thẩm định giá trang phục y tế Xem Tải về (4.09 MB) 14/04/2023
15 Thư mời thẩm định giá khí y tế Xem Tải về (2.22 MB) 22/03/2023
16 Thư mời thẩm định giá kìm gắp di vật, kìm sinh thiết Xem Tải về (1.2 MB) 07/03/2023
17 Thư mời thẩm định giá hóa chất xét nghiệm Xem Tải về (3.58 MB) 02/03/2023
18 Thư mời thẩm định giá thuê hệ thống phần mềm khám chữa bệnh từ xa Xem Tải về (6.18 MB) 17/01/2023
19 Thư mời thẩm định giá thuê hệ thống phần mềm khám chữa bệnh từ xa Xem Tải về (6.18 MB) 17/01/2023
20 Thẩm định giá quan trắc môi trường Xem Tải về (627.95 KB) 07/12/2022
21 Thư mời thẩm định giá vật tư trang thiết bị y tế Xem Tải về (3.04 MB) 20/10/2022
22 Thư mời thẩm định giá VT máy lọc nước RO Xem Tải về (623.08 KB) 23/09/2022
23 Thư mời thẩm định giá HCXN,HH,SHVS Xem Tải về (3.8 MB) 30/08/2022
24 Thư mời thẩm định giá sửa chữa máy tán sỏi Xem Tải về (677.62 KB) 22/08/2022
25 Thư mời thẩm định giá bảo trì, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động và bơm chữa cháy Diezen Xem Tải về (679.88 KB) 08/08/2022
26 Thư mời thẩm định giá in giấy tờ sổ sách chuyên môn Xem Tải về (2.25 MB) 20/07/2022
27 Thư mời thẩm định giá thuê dịch vụ giặt là đồ vải y tế Xem Tải về (338.82 KB) 20/07/2022