CẤP CỨU (24/24):
02053.898.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Khoa Nội A tiền thân là Phân viện A Lạng Sơn. Từ năm 1993 Phân viện A Lạng Sơn được sáp nhập thành khoa Nội A. Tổng số nhân lực của khoa là 16 cán bộ, trong đó có 1 Phó Giám đốc quản lý trực tiếp. 

Khoa Nội A có nhiệm vụ điều trị nội khoa. Bệnh nhân là đối tượng thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh quản lý. Đối tượng gồm cán bộ trung, cao cấp của tỉnh; người có công với nước, cán bộ hoạt động trước Cách mạng tháng 8/1945; thương binh hạng I, hạng II; Cán bộ có mức lương theo quy định của Ban tổ chức Tỉnh ủy. 

Phó khoa BSCKI. Hồ Thị Chiến

Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Phương

Phát huy truyền thống tốt đẹp vốn có, khoa Nội A luôn thực hiện tốt 12 quy định về y đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khoa luôn được nhận giấy khen của Bệnh viện, Sở Y tế. Khoa thường xuyên nhận được thư khen, thư cảm ơn của bệnh nhân. 

Tập thể khoa Nội A