CẤP CỨU (24/24):
02053.898.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Hoạt động của bệnh viện

Đại hội Công đoàn cơ sở Bệnh viện ĐK tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2017- 2022

Chiều 21/09/2017, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn (BVĐK) đã tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022. Dự đại hội có lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế, đại diện Công đoàn các đơn vị bạn, đại diện Đảng ủy cùng đoàn viên công đoàn Bệnh viện. Đồng chí Hoàng Văn Minh đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017  Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, tuyên truyền vận động để 100% đoàn viên được học tập Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát động các phong trào thi đua “Phong trào thi đua 4 tốt”; “Xanh - Sạch - Đẹp”; phong trào “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”... Bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 Hàng năm, Công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ viên chức, phát động các phong trào thi đua tạo động lực cho mỗi cá nhân, phòng ban, tập thể cơ quan. Năm 2016, có 13 tập thể Lao động tiên tiến, 1 tập thể lao động xuất sắc, 1 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Đại hội đã thảo luận và được nghe các ý kiến tham luận đóng góp cho sự phát triển vững mạnh của Công đoàn cơ sở. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Công đoàn cơ sở BVĐK nhiệm kỳ 2017-2022. Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn BVĐK phấn đấu 100% đoàn viên kiên định về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội. Phát triển đoàn viên mới và giới thiệu cho Đảng 50-60 đoàn viên ưu tú bồi dưỡng kết nạp. Công đoàn tiếp tục duy trì, tổ chức tốt các phong trào thi đua giúp đỡ các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; bảo đảm chế độ chính sách cho cán bộ viên chức lao động. Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn mới gồm 13 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Công đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2017-2022. Hồng Vân - CTXH  

Video nổi bật

Hệ thống nhận diện thương hiệu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn