CẤP CỨU (24/24):
02053.898.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Hoạt động của bệnh viện

PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH “VỆ SINH TAY” TOÀN BỆNH VIỆN NĂM 2018

Ngày 19/7/2018, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ phát động chiến dịch “Vệ sinh tay” lồng ghép cùng chương trình tập huấn về phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2018 cho nhân viên Bệnh viện.

\

Ban lãnh đạo Bệnh viện và các cán bộ, nhân viên cùng thực hiện rửa tay theo quy trình

Chiến dịch “Vệ sinh tay” toàn Bệnh viện năm 2018 có chủ đề “Vệ sinh tay – Bảo vệ sự sống” là hoạt động góp phần phòng ngừa nhiễm khuẩn trong bệnh viện. Hưởng ứng lễ phát động, Ban lãnh đạo Bệnh viện và các cán bộ, nhân viên tham dự tại buổi lễ đã cùng thực hiện rửa tay theo quy trình. Tại buổi lễ, đại diện các khoa đã ký cam kết thực hành tốt vệ sinh tay với lãnh đạo Bệnh viện.

Đại diện các khoa ký cam kết thực hành tốt vệ sinh tay với lãnh đạo Bệnh viện

Lễ phát động được lồng ghép với lớp tập huấn phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn cho gần 300 bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kĩ thuật viên trong bệnh viện. Qua đó, giúp các học viên nắm vững kiến thức để áp dụng trong công việc, tham gia vào các chương trình phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện, đảm bảo an toàn cho người bệnh và cho chính nhân viên y tế.

Kết thúc đợt tập huấn, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng kiến thức về phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cấp.

Video nổi bật

Hệ thống nhận diện thương hiệu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn