CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Hoạt động của bệnh viện

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ QUẢN LÝ KHOA, PHÒNG

Sáng 31/03/2023, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ quản lý một số khoa, phòng trong Bệnh viện:

1. Bà Vy Thị Thu Hằng – Phó Trưởng phòng Hành chính Quản trị giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính Quản trị.

2. Bà Trần Thị Diệp – Bác sĩ khoa Nhi giữ chức vụ Phó trưởng khoa Nhi

3. Bà La Thị Thu Hiền – Bác sĩ khoa Truyền Nhiễm giữ chức vụ Phó trưởng khoa Truyền Nhiễm.

4. Bà Hoàng Diệu Linh – Bác sĩ khoa Hoá sinh Vi sinh giữ chức vụ Phó trưởng khoa Hoá sinh Vi sinh.

5. Bà Nguyễn Thị Thường – Bác sĩ khoa Giải phẫu bệnh giữ chức vụ Phó trưởng khoa Giải phẫu bệnh.

6. Bà Nguyễn Thu Trang – Bác sĩ khoa Thăm dò chức năng giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Thăm dò chức năng.

7. Bà Hoàng Bích Thuỷ – Dược sĩ phòng Vật tư Thiết bị y tế giữ chức vụ Phó trưởng phòng Vật tư Thiết bị y tế.

8. Ông Phạm Văn Bình giữ chức vụ Phó trưởng phòng Hành chính quản trị.

Phát biểu tại buổi lễ, Bác sĩ Trương Quý Trường – Giám đốc Bệnh viện chúc mừng các trưởng, phó khoa phòng, đồng chí mong muốn ở cương vị mới các trưởng phó khoa, phòng sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng xây dựng Bệnh viện ngày càng phát triển.

Việc bổ nhiệm chức vụ quản lý một số khoa, phòng trong Bệnh viện góp phần kiện toàn bộ máy lãnh đạo Bệnh viện, qua đó góp phần nâng cao chất lượng quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Video nổi bật

Hệ thống nhận diện thương hiệu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn