CẤP CỨU (24/24):
02053.898.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Tin khám chữa bệnh

NGƯỜI DÂN CÓ THỂ TRA CỨU THỜI HẠN SỬ DỤNG THẺ BẢO HIỂM Y TẾ BẰNG TIN NHẮN

Người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) cũng dễ dàng tìm hiểu thông tin về thời hạn sử dụng thẻ BHYT bằng nhiều hình thức: Kiểm tra qua danh sách cấp thẻ BHYT lưu tại đơn vị; kiểm tra trên Cổng thông tin BHXH Việt Nam (www.baohiemxahoi.gov.vn); gọi Trung tâm Hỗ trợ khách hàng của BHXH Việt Nam qua tổng đài 19009068. Ngoài ra, người dân có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH, bưu điện văn hóa xã, UBND xã, đơn vị, đại lý thu nơi tham gia BHXH, BHYT, cơ sở khám chữa bệnh BHYT để được giải đáp thỏa đáng. Trước phản ánh của người dân về việc thẻ BHYT không ghi ngày hết hạn sử dụng, nên nhiều người không biết để mua tiếp, dẫn đến không tham gia BHYT liên tục 5 năm, bên cạnh đó còn có tình trạng gian lận khi các đại lý nhận mua giúp thẻ BHYT thời hạn 1 năm cho người dân nhưng chỉ mua 6 hoặc 9 tháng thì người dân cũng không thể biết được, BHXH Việt Nam cho biết, BHXH Việt Nam đã ban hành quy định về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế. [[{"fid":"2255","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":"328","width":"500","style":"width: 500px; height: 328px;","class":"media-element file-default"}}]] Để tra cứu thời gian sử dụng thẻ BHYT, nhắn tin theo cú pháp BH THE (Mã thẻ BHYT) gửi đến 8079. Theo đó, thẻ BHYT cấp cho người tham gia theo mã số BHXH giúp tránh cấp trùng một người nhiều thẻ BHYT, cũng như quản lý, xác định thời điểm tham gia đủ 5 năm liên tục của từng cá nhân. Ngoài ra, trên thẻ BHYT mới chỉ ghi giá trị sử dụng từ ngày …/…/…… (bỏ quy định ghi giá trị sử dụng đến ngày). Vì vậy, người tham gia sẽ sử dụng thẻ BHYT lâu dài, không phải đổi lại hàng năm. Đây là hoạt động triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 1/1/2015, với mục tiêu tiến tới cấp thẻ điện tử cho người dân và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHXH, BHYT. Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung; cấp số định danh cá nhân cho người tham gia BHXH, BHYT. Những thay đổi này mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng thẻ BHYT. Trước hết, giảm bớt thủ tục nộp lại thẻ cũ còn giá trị sử dụng cho cơ quan BHXH khi ngừng đóng BHYT. Thẻ BHYT theo mã số BHXH cấp cho người tham gia được sử dụng lâu dài, không phải đổi lại hàng năm; trừ trường hợp mất, rách, hỏng hoặc thay đổi thông tin trên thẻ. Điều này cũng tránh trường hợp in, đổi thẻ không kịp thời như các năm trước đây, làm ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh BHYT của người tham gia. Bên cạnh đó, người tham gia cũng dễ dàng tìm hiểu thông tin về thời hạn sử dụng thẻ BHYT bằng nhiều hình thức: Kiểm tra qua danh sách cấp thẻ BHYT lưu tại đơn vị; kiểm tra trên Cổng thông tin BHXH Việt Nam (www.baohiemxahoi.gov.vn); gọi Trung tâm Hỗ trợ khách hàng của BHXH Việt Nam qua tổng đài 19009068. Ngoài ra, người dân có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH, bưu điện văn hóa xã, UBND xã, đơn vị, đại lý thu nơi tham gia BHXH, BHYT, cơ sở khám chữa bệnh BHYT để được giải đáp thỏa đáng. Khi tới hạn nộp tiền, cơ quan BHXH có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền và đôn đốc đơn vị, người tham gia tiếp tục đóng theo quy định (biên lai thu tiền đã ghi rõ thời hạn sử dụng thẻ BHYT để người tham gia BHYT được biết). Đặc biệt, BHXH Việt Nam vừa triển khai dịch vụ tin nhắn tra cứu quá trình tham gia BHXH, thời hạn sử dụng thẻ BHYT và tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ qua tổng đài 8079.   Theo Sức khỏe và đời sống  

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN HỖ TRỢ TỪ QUỸ NGÀY MAI TƯƠI SÁNG

[[{"fid":"2219","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"style":"width: 500px; height: 718px;","class":"media-element file-default"},"link_text":null}]]

NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ CẦN BIẾT

Tham gia BHYT được coi là “phao cứu hộ” của mỗi người khi không may ốm bệnh. Tuy nhiên, người tham gia BHYT không phải ai cũng hiểu đầy đủ và tường tận về thẻ BHYT. Quyền lợi được hưởng của người tham gia BHYT dựa trên mã thẻ Theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 của BHXH Việt Nam, mã thẻ BHYT gồm 15 ký tự, được chia thành 04 ô: - Hai ký tự đầu (ô thứ nhất): được ký hiệu bằng chữ (theo bảng chữ cái latinh), là mã đối tượng tham gia đầu tiên được xác định theo thứ tự các đối tượng đóng do Luật BHYT quy định. Trong đó:  + DN: Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp; + CH: Người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang; + HC: Cán bộ, công chức, viên chức; + HT: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; + XB: Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng; + TN: Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; + HS: Học sinh; + SV: Sinh viên; + TE: Trẻ em dưới 06 tuổi… [[{"fid":"2211","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":"453","width":"661","style":"width: 500px; height: 343px;","class":"media-element file-default"}}]] - Ký tự tiếp theo (ô thứ 2): được ký hiệu bằng số (theo số thứ tự từ 1 đến 5) là mức hưởng BHYT. Trong đó: Mức 1: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh (KCB) thuộc phạm vi chi trả BHYT và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hoá chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán dịch vụ kỹ thuật. Mức 2: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hoá chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế). Mức 3: Được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hoá chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở. Mức 4: Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hoá chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở. Mức 5: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB, kể cả chi phí KCB ngoài phạm vi được hưởng BHYT. - Hai ký tự tiếp theo (ô thứ 3): được ký hiệu bằng số (từ 01 đến 99) là mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi phát hành thẻ BHYT - Mười ký tự cuối (ô thứ 4): là mã số BHXH (hay số định danh cá nhân) của người tham gia BHXH, BHYT. Giá trị sử dụng của thẻ BHYT như thế nào? Giá trị sử dụng thẻ BHYT là khoảng thời gian người tham gia được sử dụng thẻ BHYT để khám bệnh, chữa bệnh BHYT, tính kể từ thời điểm thẻ BHYT có giá trị sử dụng. Cụ thể: - Đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp, thẻ BHYT có giá trị sử dụng kể từ tháng đầu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền. - Đối với trẻ dưới 06 tuổi sinh trước ngày 30/9, thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi - Đối với trẻ dưới 06 tuổi sinh sau ngày 30/9, thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi - Đối với người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày được hưởng trợ cấp xã hội tại quyết định của UBND cấp huyện. - Đối với người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT-XH khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo, Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mà được NSNN hỗ trợ 100% mức đóng BHYT, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày được xác định tại quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. - Đối với người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày được xác định tại Quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. - Đối với người hiến bộ phận cơ thể, thẻ BHYT có giá trị sử dụng ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể. - Đối với học sinh, sinh viên: + Thẻ BHYT được cấp hằng năm cho học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó: Đối với học sinh lớp 1: Giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01/10 năm đầu tiên của cấp tiểu học; Đối với học sinh lớp 12: Thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm đó. + Thẻ BHYT được cấp hằng năm cho học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó: Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng; Đối với học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học. - Đối với đối tượng khác, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày nộp tiền đóng BHYT. Trường hợp người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm có mức sống trung bình; người tự đóng BHYT theo hộ gia đình và thân nhân người lao động được người sử dụng lao động đóng BHYT thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng BHYT nếu tham gia lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 03 tháng trở lên trong năm tài chính.  

THƯ CẢM ƠN CỦA GIA ĐÌNH BÉ TRIỆU THÙY NHU

Kính gửi: Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh     Tập thể Khoa Da liễu                  Phòng Công tác xã hội                  Các đơn vị, toàn thể các nhà hảo tâm Tên tôi là Triệu Văn Quang, là bố của bệnh nhân Triệu Thùy Nhu. Hiện con tôi đang điều trị tại Khoa Da liễu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Vào lúc 7h30 ngày 13/4/2019, tôi đưa con tôi vào viện trong tình trạng rất nặng. Con tôi mới được 12 ngày tuổi, đã bị lở loét hết cả người, bong da từng mảng chợt loét, chỉ còn thở ít. Bác sỹ đã khuyên tôi nên chuyển con tôi lên tuyến trên Hà Nội để có điều kiện chăm sóc, cấp cứu, thuốc tốt hơn.  Nhưng do điều kiện gia đình, tôi còn có hai con nhỏ ở nhà, tôi vô cùng khó khăn nên tôi không thể đưa con tôi đi tuyến trên Hà Nội, mong được điều trị tại Khoa Da liễu. Đến nay, sức khỏe của con tôi đã dần bình phục. Tôi vô cùng cảm ơn các bác sỹ, y tá điều dưỡng trong khoa đã chăm sóc con tôi là bác sỹ Hùng, bác sỹ Cường, điều dưỡng các cô Điệp, cô Tiệp, cô Lý, cô Dần hàng ngày tận tình chăm sóc, tắm rửa, bôi thuốc cho con tôi. Tôi vô cùng cảm động, hàng ngày các cô hỏi han tình hình gia đinhg tôi và động viên vợ chồng tôi. Khi biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, các cô đã báo lên lãnh đạo Bệnh viện để xin tiền ăn cho con tôi. Khi biết hoàn cảnh nhà tôi, phòng Công tác xã hội đã xuống tận nơi thăm hỏi và kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ gia đình tôi từ các đơn vị, đoàn thể, các nhà hảo tâm. Đến nay, con tôi đã khỏi bệnh và được ra viện. Tôi vô cùng cảm ơn các bác sỹ, điều dưỡng khoa Da liễu, cảm ơn Ban lãnh đạo Bệnh viện, phòng Công tác xã hội, các nhà hảo tâm, các đơn vị đoàn thể đã ủng hộ, giúp đỡ gia đình tôi. Một lần nữa, gia đình tôi xin kính chúc tập thể khoa Da liễu, phòng Công tác xã hội, các đoàn thể, các nhà hảo tâm có sức khỏe tốt, công tác tốt. Bố của cháu Triệu Thùy Nhu Triệu văn Quang [[{"fid":"2157","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"style":"width: 500px; height: 684px;","class":"media-element file-default"},"link_text":null}]] [[{"fid":"2158","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"style":"width: 500px; height: 695px;","class":"media-element file-default"},"link_text":null}]]  

THƯ CẢM ƠN

Họ tên tôi đầy đủ là Nông Đức Loan, năm nay tôi 66 tuổi, dân tộc Tày, huyện Tràng Định. Tôi bị đục thủy tinh thể được 2 năm nay, nặng nhất là mắt phải, cú nhìn ra ngoài đường là bị lóa mắt, phải nheo mắt lại mới dám bước ra. Rất khổ tâm khi ngồi ăn cơm không nhìn rõ mặt các cháu nội của mình. Khi phải ra chợ mua thức ăn, tôi không phân biệt được rau gì, loại gì cả. Tôi nhiều lần tìm hiểu được biết phòng mắt của BVĐK Lạng Sơn có thể thay thủy tinh thể để làm sáng lại mắt mình. Tôi xuống bệnh viện, được các bác sỹ phòng khám, phòng điều trị tư vấn tận tình, động viên từng giai đoạn trước phẫu thuật làm tôi yên tâm hơn, can đảm hơn khi bước vào phòng mổ. Sau 4 tiếng đồng hồ sau mổ, tôi hé mở băng nhìn qua khe hẹp, tôi thấy ánh sáng trong phòng sáng lên, đồ đạc nhìn rõ ràng hẳn, nhìn qua cửa sổ những mái nhà rõ nét bên sông hiền hòa xinh đẹp. Tôi không còn biết nói gì hơn, ngoài lời cám ơn chân thành tới các y bác sỹ, tận tình giúp đỡ chăm sóc. Riêng cá nhân tôi, xin khuyên các bạn, khi bị đục thủy tinh thể như tôi hãy nhanh chóng đến khám và điều trị để sớm đem lại ánh sáng hạnh phúc cho mình. Tôi vẫn còn một mắt nữa, hẹn ngày gặp lại các anh chị bác sỹ, điều dưỡng viên. Xin cảm ơn nhiều                                                                                                                                             6/5/2019 Nông Đức Loan [[{"fid":"2029","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"style":"width: 500px; height: 667px;","class":"media-element file-default"},"link_text":null}]]

BÉ SƠ SINH BỆNH NẶNG CẦN SỰ GIÚP ĐỠ

Ngày 13/4/2019, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn (BVĐK) tiếp nhận bé gái sơ sinh Triệu Thùy Nhu (13 ngày tuổi, ở xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình) chuyển đến từ Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình trong tình trạng suy dinh dưỡng, bong tróc da toàn thân. Cháu Nhu được chẩn đoán viêm da dạng bỏng lửa do tụ cầu, ly thượng bì bọng nước bẩm sinh, tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao, cần chuyển tuyến trên điều trị. [[{"fid":"1987","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"style":"width: 500px; height: 667px;","class":"media-element file-default"},"link_text":null}]] Gia đình cháu Nhu rất khó khăn, là hộ nghèo của xã. Mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào việc làm nông của bố bé là anh Triệu Văn Quang. Cả gia đình 5 người chỉ trông vào 5 sào ruộng, vốn đã khó khăn, giờ đây cháu Nhu bệnh nặng, anh Quang đi vay mượn cũng chỉ được 2 triệu đồng để đưa con đi viện. Do gia đình không có tiền nên hiện tại cháu Nhu vẫn đang điều trị tại Khoa Da liễu BVĐK. Bệnh viện đang hỗ trợ tiền sữa hàng ngày cho cháu. Với hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy, cháu Nhu đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người để cháu tiếp tục được điều trị. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn   ĐT: 02053 898 992 Số tài khoản hỗ trợ người bệnh: 0981000123456, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Lạng Sơn, Chủ tài khoản: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

THƯ CẢM ƠN

[[{"fid":"1930","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"style":"width: 500px; height: 718px;","class":"media-element file-default"},"link_text":null}]]

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi: Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn Tên tôi: Hoàng Văn Đâu, trú tại Khu nhà thờ thị trấn Lộc Bình. Mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đã lâu, đi nhiều viện từ trung ương đến địa phương. Ngày 13 tháng 1 năm 2019 tôi bị bùng phát đợt cấp được cấp cứu vào phòng 8 Khoa Nội II được các bác sỹ cấp cứu kịp thời, sau 30 phút tôi đã qua cơn nguy kịch. Tiếp tục điều trị, do diện tích của khoa hạn chế, bệnh nhân đông, luôn quá tải, chuyên môn khoa đều thu xếp chỗ nghỉ hợp tình cho mọi bệnh nhân, ai cũng hài lòng, vui vẻ. Bản thân tôi luôn được bác sỹ, điều dưỡng thăm khám, chăm sóc tận tình, chu đáo. Các bệnh nhân khác cũng vậy. Từng loại bệnh đều được bác sỹ thăm khám, chữa, tư vấn để bệnh nhân biết để phòng bệnh, nhiều ca nặng, trưởng phó khoa đều có mặt để xử lý từng loại bệnh. Không bỏ rơi ai, không bỏ sót ai, giành giật từng bệnh nhân ra khỏi lưỡi hái tử thần. Nhiều lúc đang ăn cũng phải bỏ, nhiều bữa cơm không ăn đúng giờ, tất cả vì bệnh nhân, làm cho bệnh nhân rất hài lòng, yên tâm điều trị, tôi thực sự nể phục quá, thật là đáng kính trọng. Sau vài ngày nằm điều trị tại khoa, tôi dần hồi phục các đợt co thắt, các đợt ho cũng giảm dần, làm cho giấc ngủ được ngon sâu hơn, ăn uống cũng ngon hơn, sức khỏe dần nâng lên, tự lo, chăm sóc bản thân được. Tôi thực sự thán phục cách điều trị của Khoa. Tôi đã đi nhiều viện, điều trị nhiều lần. Lần này điều trị tại khoa thực sự yên lòng, từ lãnh đạo Khoa, bác sỹ, điều dưỡng, hộ lý, luôn có những lời nói, cử chỉ, việc làm thật chuẩn mực. Tôi thực sự kính trọng và cảm nhận không có nơi nào điều trị tốt bằng Khoa Nội II Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn. Sau một thời gian điều trị, tôi ra viện, về đến nhà, con cháu vây quanh vui mừng phấn khởi thấy ông mình sức khỏe đã hồi phục. Tôi và gia đình vô cùng biết ơn Khoa Nội II, không có gì để hậu tạ, chỉ có lời nói xuất phát từ đáy lòng mộc mạc, chân thật. Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Khoa, bác sỹ, điều dưỡng, hộ lý đã tận tình cứu chữa, chăm sóc tôi qua đợt cấp này. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn đã đào tạo, giáo dục ra một đội ngũ thầy thuốc vừa hồng vừa chuyên. Nhân dịp đầu năm Kỷ Hợi, tôi xin chân thành được kính chúc lãnh đạo Bệnh viện, lãnh đạo Khoa Nội II, bác sỹ, điều dưỡng, hộ lý thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, may mắn, thành công trong mọi công việc. Xin chân thành cảm ơn. [[{"fid":"1890","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":"4032","width":"3024","style":"width: 500px; height: 667px;","class":"media-element file-default"}}]] [[{"fid":"1891","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":"4032","width":"3024","style":"width: 500px; height: 667px;","class":"media-element file-default"}}]]  

Trang