CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Phòng Hành chính quản trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn được tách từ phòng Tổ chức hành chính từ tháng 04/2009. Những ngày đầu, Phòng chỉ có bộ phận tổ chức, văn thư, lái xe và bảo vệ. Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Phòng gồm: 01 trưởng phòng, 02 phó phòng, 04 Tổ: Lễ tân - Văn thư, Lái xe, Điện nước và Bảo vệ.

Phòng Hành chính có nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

- Tổ chức tốt công tác quản lí có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

- Quản lý tài sản của Bệnh viện như nhà cửa, vật tư thiết bị thông dụng, nhà kho, phương tiện vận tải...

- Đảm bảo cung cấp nước sạch, điện, vệ sinh ngoại cảnh, an ninh trật tự trong toàn viện.

Trong thời gian qua, Phòng Hành chính quản trị đã có nhiều biến chuyển trong công việc, đặc biệt là cải cách trong lĩnh vực Lễ tân - Văn thư. Tất cả các công việc Lễ tân – Văn thư được thực hiện theo Quy trình được ban hành theo tiêu chuẩn Iso 9001:2008; Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác Lễ tân – Văn thư giảm chi phí, nhân sự và thời gian làm việc. Từ đầu năm 2015 đến nay Phòng HCQT phối hợp Công ty chỉnh lý tài liệu thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng từ nhiều năm về trước nằm rải rác khắp các phòng ban về kho Hành chính. Kết quả tổng hợp được 150m giá tài liệu, trong đó có 80m tài liệu còn giá trị sử dụng, 70m tài liệu hết niên hạn sử dụng được hủy theo đúng quy định của Nhà nước góp phần thuận lợi trong việc khai thác sử dụng tài liệu cũng như giải phóng cho các phòng một số diện tích trống để làm việc.

Với phương châm nhanh, gọn, hiệu quả, chất lượng phòng hành chính quản trị trong thời gian tới đây vẫn tiếp tục cải cách nhằm mang lại sự tiện lợi nhất cho người bệnh.