CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Thư mời báo giá về việc thuê dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn thông thường (vỏ chai, lọ thủy tinh) phát sinh tại Bệnh viện năm 2024

Phân loại: