CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Nhóm công khai ngân sách: 
Tình hình thực hiện dự toán
Tên báo cáo tài chính: 

Thông báo tình hình thực hiện Dự toán ngân sách 6 tháng năm 2022

Năm báo cáo: 
2022
Số văn bản/Quyết định: 
961/TB-BVĐK
Ngày quyết định: 
Thứ tư, Tháng 7 13, 2022