CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Nhóm công khai ngân sách: 
Tình hình thực hiện dự toán
Tên báo cáo tài chính: 

THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 3 năm 2021

Năm báo cáo: 
2021
Ngày quyết định: 
Thứ sáu, Tháng 10 15, 2021