CẤP CỨU (24/24):
02053.898.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

TẬP HUẤN CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN

Ngày 10 / 09 / 2018
|
Hoạt động chuyên môn

Ngày 7/9/2018, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn (BVĐK) đã tổ chức lớp tập huấn cấp cứu ngừng tuần hoàn cho các Điều dưỡng, Hộ sinh, Kĩ thuật viên Trưởng của Bệnh viện. Tham gia giảng dạy là Cử nhân Nguyễn Thị Bình – Trưởng Phòng Điều dưỡng BVĐK.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn lý thuyết về cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản; thực hành các kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản trên mô hình. Kết thúc lớp tập huấn, các điều dưỡng, hộ sinh, kĩ thuật viên trưởng sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo cho các điều dưỡng, hộ sinh, kĩ thuật viên trong khoa.  

Chương trình tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, thái độ xử trí cấp cứu khi phát hiện người bệnh ngừng tuần hoàn. Qua đó, góp phần nâng cao chuyên môn trong điều trị và chăm sóc người bệnh.

Ý kiến bạn đọc