CẤP CỨU (24/24):
02053.898.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

Giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

Ý nghĩa của logo và slogan Bệnh viện, ứng dụng của logo và slogan vào các ấn phẩm văn phòng.