CẤP CỨU (24/24):
02053.898.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn: Tất cả vì người bệnh

Ngày 27 / 02 / 2019
|
Hoạt động chuyên môn

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn là đơn vị khám chữa bệnh lớn nhất của tỉnh hiện nay. Bệnh viện có 37 khoa, phòng, 720 giường bệnh và hơn 750 cán bộ viên chức, người lao động. Bệnh viện đang từng bước chuyển sang mô hình hoạt động tự chủ tài chính - chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ bệnh nhân ngày càng được nâng lên, tạo niềm tin trong nhân dân.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Tất cả vì người bệnh

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Qua đó, năm 2018, bệnh viện đã khám chữa bệnh cho 189.358 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho 44.426 lượt bệnh nhân với tổng số ngày điều trị nội trú là 292.715 ngày.

Bệnh viện đã xây dựng và ban hành 267 phác đồ chẩn đoán điều trị và 54 quy trình chuyên môn kỹ thuật theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 2008-9001, góp phần bảo đảm chẩn đoán, điều trị hiệu quả.

Bệnh viện luôn chú trọng công tác quản lý, điều hành - kỷ cương, kỷ luật trong mọi công việc; tích cực áp dụng có hiệu quả phương thức quản lý theo hướng khoa học và hiện đại; áp dụng mô hình quản lý chất lượng 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng); các hoạt động của bệnh viện ngày càng đi vào nề nếp, chuyên nghiệp.

Năm 2018, bệnh viện triển khai thực hiện 16 kỹ thuật mới phục vụ công tác chuyên môn khám chữa bệnh; tiếp tục thực hiện theo đề án bệnh viện vệ tinh; ký kết hợp tác về đào tạo, chuyển giao kỹ thuật với bệnh viện Trung ương Quân đội 108; đưa khoa Nội tim mạch vào hoạt động, chuẩn bị các điều kiện để tiếp tục tách các phòng chức năng: Phòng kế hoạch tổng hợp thành 3 phòng, khoa Ngoại chấn thương bỏng thành 2 khoa, khoa Ngoại tổng hợp thành 2 khoa, khoa hồi sức - cấp cứu thành 2 khoa nhằm từng bước chuyên môn hóa nhiệm vụ khám chữa bệnh, phục vụ nhân nhân được tốt hơn; tập trung phát triển công tác điều trị chuyên sâu.

Bệnh viện đã thực hiện thành công bước đầu “Đề án chuyển đổi mô hình quản lý  theo hướng tự chủ toàn bộ” - bảo đảm việc chi thường xuyên đạt 107,3%. Giao định mức kinh tế kỹ thuật đến tất cả các khoa, phòng, từ đó người lao động nhận thức đầy đủ và chủ động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và bảo đảm về tự chủ tài chính...

Các bác sỹ Bệnh viện thực hiện ca mổ cho bệnh nhân

Tự chủ về tài chính

Giám đốc Bệnh viện, Phan Thanh Huy cho biết: Từ năm 2017, bệnh viện đã triển khai thực hiện việc tự chủ về tài chính, hướng đến tự chủ hoàn toàn vào năm 2020. 

Đây là một nhiệm vụ khó khăn, nặng nề, nhưng cũng là cơ hội để ban lãnh đạo bệnh viện và mỗi cán bộ, công nhân viên chủ động vượt qua thách thức - hướng tới mục tiêu phục vụ người bệnh - phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Theo đó, mỗi CBCNV bệnh viện phải chủ động, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thiện các kỹ năng nghiệp vụ để đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi mô hình quản lý.

Hiện nay, nguồn thu chính của bệnh viện là từ bảo hiểm y tế qua các dịch vụ khám chữa bệnh. Vì vậy, để phát triển bền vững, tạo niềm tin cho người bệnh và nhân dân, bệnh viện tiếp tục đổi mới thái độ phục vụ theo phương châm “Tất cả vì người bệnh - phục vụ bằng cả trái tim”.

Bên cạnh công tác khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân, Ban giám đốc bệnh viện và các khoa, phòng luôn phối hợp thực hiện nhiều giải pháp, công việc cụ thể để quan tâm hơn đến đời sống cán bộ, công nhân viên chức, để các y, bác sỹ yên tâm công tác.

"Để bệnh viện phát triển bền vững, bảo đảm việc tự chủ thành công theo định hướng chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện - được nhân dân và người bệnh tin tưởng thì mỗi cán bộ công nhân viên phải tinh thông về nghiệp vụ, trong sáng về y đức, luôn thương yêu, quan tâm người bệnh", ông Phan Thanh Huy nhấn mạnh!

Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn

Ý kiến bạn đọc