CẤP CỨU (24/24):
02053.898.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

TẬP HUẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG XÉT NGHIỆM THEO TIÊU CHUẨN ISO 15189:2012

Ngày 05 / 04 / 2021
|
Tin tức

Từ ngày 02/04/2021 đến ngày 03/04/2021 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn phối hợp với công ty TNHH Dịch vụ công nghệ tổ chức lớp tập huấn Hệ thống quản lý phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012. Giảng viên là Ths. Đặng Khánh Hào - Giám đốc công ty TNHH Dịch vụ công nghệ.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ làm việc tại khoa xét nghiệm và một số khoa, phòng trong Bệnh viện đã được cung cấp những kiến thức chung về tiêu chuẩn ISO 15189:2012; hoạt động quản lý chất lượng trong xét nghiệm y tế: chất lượng và chất lượng trong xét nghiệm, tiến trình phát triển tư duy về Quản lý chất lượng xét nghiệm, các nguyên tắc quản lý chất lượng trong xét nghiệm, phân biệt ISO 15189 với các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý khác...

Lớp tập huấn đã giúp nhân viên y tế tiếp cận với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 15189:2012, từ đó định hướng xây dựng, áp dụng các phòng xét nghiệm đạt chuẩn ISO 15189 tại Bệnh viện góp phần nâng cao chất lượng các xét nghiệm, nâng cao chất lượng Bệnh viện. 

 

Dương Thần Trưởng – Phòng Quản lý chất lượng

Ý kiến bạn đọc