CẤP CỨU (24/24):
02053.898.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

LƯU Ý VỀ VIỆC CẤP LẠI, ĐỔI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Ngày 10 / 01 / 2019
|
Tin tức

Ngày 07/12/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 7291/QĐ-BYT về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Bảo hiểm y tế (BHYT) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. Theo đó, thủ tục cấp lại/đổi thẻ BHYT có một số thay đổi.

Khi thẻ BHYT hết thời hạn sử dụng, người dân cần lưu ý trình tự cấp lại/đổi thẻ BHYT như sau:

Bước 1: Người tham gia BHYT cần cấp lại/đổi thẻ BHYT đến cơ quan BHXH tỉnh, huyện; ghi Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT do BHXH Việt Nam ban hành; nộp tại bộ phận một cửa cơ quan BHXH tỉnh, huyện.

Bước 2: Cán bộ bộ phận một cửa của cơ quan BHXH tỉnh, huyện kiểm tra, nhận Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT, ghi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp lại/đổi thẻ BHYT theo mẫu.

Nếu hồ sơ hợp lệ, người tham gia BHYT ký vào ô người nộp hồ sơ trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn kết quả cấp lại/đổi thẻ BHYT (Theo mẫu số 4 Phụ lục kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP).

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Tổ chức BHYT phải cấp lại/đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT.

Tham khảo bài viết “Một số thay đổi trong quy định khám chữa bệnh BHYT từ ngày 1/12/2018”: http://bvdklangson.com.vn/tin-tuc/mot-so-thay-doi-trong-quy-dinh-kham-chua-benh-bhyt-tu-ngay-01122018.html

Ý kiến bạn đọc