CẤP CỨU (24/24):
02053.898.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

HIỂU ĐÚNG VỀ QUY ĐỊNH THÔNG TUYẾN BỆNH VIỆN

Ngày 29 / 08 / 2018
|
Hỗ trợ người bệnh

Thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn (BVĐK) tiếp nhận nhiều trường hợp người dân tại các xã, huyện trên địa bàn tỉnh đến khám chữa bệnh vượt tuyến mà không có giấy chuyển tuyến theo quy định, dẫn đến việc người bệnh không được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT) khi khám chữa bệnh (KCB).

Tại Khoản 4 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế quy định về thông tuyến bệnh viện như sau:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

4. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

Như vậy, theo quy định, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh mà vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế đúng tuyến. Ví dụ: Người bệnh có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Trạm y tế xã Gia Cát, huyện Cao Lộc sẽ được quyền khám tại Trạm y tế xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng hoặc Trung tâm y tế huyện Chi Lăng mà vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm.

Hiện nay, quy định thông tuyến bệnh viện chỉ thực hiện tại Trung tâm y tế xã và các phòng khám đa khoa khu vực, bệnh viện tuyến huyện. Vì vậy để đảm bảo thuận lợi khi đi khám, chữa bệnh hưởng BHYT tại BVĐK, người bệnh cần xin giấy chuyển tuyến. Ví dụ: Người bệnh có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Trạm y tế xã Chi Lăng, muốn KCB BHYT tại BVĐK, cần xin giấy chuyển viện của Trung tâm y tế huyện Chi Lăng. Khi đi khám, cần mang theo Thẻ BHYT, Giấy chuyển viện, Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định.

Tham khảo: http://bvdklangson.com.vn/hoat-dong-chuyen-mon/huong-dan-thu-tuc-kham-ch...

 

 

Ý kiến bạn đọc