CẤP CỨU (24/24):
02053.898.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Mẹ tôi - Chấn thương Bỏng BVĐKLS

Tiết mục Mẹ tôi do tổ công đoàn Chấn thương - Bỏng thể hiện

Tiết mục đoạt giải nhất Hội thi văn nghệ chào mừng ngày 8/3