CẤP CỨU (24/24):
02053.898.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

MỘT SỐ LƯU Ý KHI KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ TỪ NGÀY 1/12/2018

Ngày 07 / 12 / 2018
|
Hỗ trợ người bệnh

Bắt đầu từ ngày 1/12/2018, Nghị định 146/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn (BVĐK) đã có bài “Một số thay đổi trong quy định khám, chữa bệnh BHYT từ ngày 1/12/2018” trên website và fanpage Bệnh viện:

(http://bvdklangson.com.vn/tin-tuc/mot-so-thay-doi-trong-quy-dinh-kham-chua-benh-bhyt-tu-ngay-01122018.html) để người dân lưu ý và hiểu rõ các quy định mới.

Tuy nhiên, sau 6 ngày thực hiện, do vẫn chưa biết thông tin, tình trạng người dân tới khám, chữa bệnh (KCB) giấy tờ chuyển khám BHYT đến BVĐK không đủ điều kiện hưởng BHYT diễn ra khá phổ biến. 

Vì vậy, khi tới KCB tại BVĐK, người dân cần lưu ý:

-Có đầy đủ giấy tờ theo quy định như trước đây: Thẻ BHYT, Giấy tờ tùy thân có ảnh, Giấy chuyển tuyến đối với người có thẻ BHYT không đăng ký nơi KCB ban đầu tại BVĐK.

-Đối với người dân có thẻ BHYT nơi đăng ký KCB ban đầu tại tuyến xã, khi tới KCB tại BVĐK cần có thêm Giấy chuyển tuyến của cơ sở y tế tuyến huyện.

VD: Thẻ BHYT của bệnh nhân A có nơi đăng ký KCB ban đầu tại Trạm y tế xã Tô Hiệu. Khi tới KCB tại BVĐK, bệnh nhân A phải có: Thẻ BHYT, Giấy chuyển tuyến của TTYT huyện Bình Gia tới BVĐK, giấy tờ tùy thân có ảnh.

Bệnh viện cũng mong muốn các cơ quan chức năng tăng cường truyền thông, phổ biến rộng rãi tới người dân những quy định mới, để đảm bảo quyền lợi cho người dân khi tham gia khám chữa bệnh BHYT.

Ý kiến bạn đọc